Quận 9 Trực Tuyến - Công Chức 1.1 APK

Quận 9 Trực Tuyến - Công Chức 1.1 Icon
0/5
0 Ratings
Developer
VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION
Current Version
1.1
Date Published
File Size
10M
Package ID
tech.vietinfo.quan9tructuyencongchuc
Price
$ 0.00
Downloads
100+
Category
Android Apps
Genre
Social

APK Version History

Version
1.1 (Updated)
Release Date
September 22, 2018
Requirement
Android 4.3 and up
  • Quận 9 Trực Tuyến - Công Chức Screenshot
  • Quận 9 Trực Tuyến - Công Chức Screenshot

About Radio FM 90s

Hệ thống quản lý trật tự đô thị cho phép tiếp nhận và xử lý các vấn để về trật tự đô thị trên địa bàn Quận 9Order management system enables urban receiving and handling the problems of urban order in District 9

What's New in this version